Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče

Pravidelné lékařské prohlídky pro řidiče §87 zák.č. 361/2000Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

Běžný řidič

  • věk 60, 65, 68 let a dále každé 2roky.
  • K lékařské prohlídce se musí řidič dostavit vždy nejdříve 6 měsíců před dovršením shora uvedeného věku a nejpozději v den dovršení věku.

Řidič vpřísnějším režimu

  • Řidič, u kterého je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
  • Řidič, u kterého je řízení vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti
  • Řidič, který řídí vozidla zařazenádo skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1, D1+E
  • Řidič vozidla, které je opatřeno tzv. „modrým majákem“

Do věku 50 let každé 2 roky, po dovršení věku 50 let každý 1rok (první lékařské prohlídce se musí řidič podrobit před zahájením výkonu výše uvedené činnosti)