Zájemci o autoškolu bez českého občanství ze zemí mimo EU

  • Musí být podle zákona držiteli povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu.
  • Nelze si zažádat o vydání řidičského průkazu dříve než po uplynutí 6 měsíců od data vystavení povolení k pobytu.

Občané ze zemí EU

  • Nemusí být ze zákona držiteli povolení k pobytu, ale musí doložit svoje rodinné nebo osobní vazby na Českou republiku, aby se mohli ucházet o vydání českého řidičského oprávnění.
  • Vazby lze doložit dokumenty jako je například potvrzení o studiu, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti v ČR), pracovní smlouva apod.
  • Zmíněné dokumenty je třeba donést osobně k zápisu do autoškoly. Do přihlášky prosím udávejte adresu svého bydliště v ČR.