Bylo Vám zabaveno řidičské oprávnění???

Pokud jste přišli o řidičský průkaz a chcete požádat o jeho navrácení, musíte za tímto účelem znovu absolvovat zkoušku z pravidel silničního provozu, zkoušku z jízdy a zkoušku z praktické údržby (pouze pro skupiny C,C1,CE,C1E,D,D1,DE,D1E). Absolvovat cvičné jízdy ve vozidle před zkouškounení povinné, nicméně vzhledem k tomu, že jste pravděpodobně po odebrání řidičského průkazu dlouho neřídili, doporučujeme zakoupit si před zkouškouněkolik kondičních jízd, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Mějte ale na paměti, že o vrácení řidičského průkazu na patřičném úřadě můžete požádat až po uplynutí této lhůty, přičemž doklad o přezkoušení v autoškole nesmí být starší než 30 dní.

 

K přihlášení na přezkoušení vezmete s sebou do autoškoly následující:

 • žádost
 • vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší než 3 měsíce ( 12 bodů-zde si pohlídejte u OL zaškrtnutí, že jste absolvoval(a) dopravní psychotesty).
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • občanský průkaz
 • výpis z karty řidiče
 • peníze za absolvování zkoušky ... Výsledná cena za vykonání zkoušky je součtem cen za jednotlivé skupiny ve Vašem řidičském průkazu. Je také možné se některé skupiny řidičského oprávnění dobrovolně vzdát a v tom případě za tuto skupinu neplatí (Například máte-li řidičské oprávnění skupiny B, C a C+E, bude výsledná cena součtem jednotlivých cen za vrácení řidičského oprávnění skupin B, C a C+E. Rozhodnete-li se vzdát řidičského oprávnění skupiny C a C+E, zaplatíte pouze za vrácení skupiny B).
 • pokud Vám byl zabaven řidičský průkaz z jakéhokoliv důvodu na dobu delší než 6 měsíců, potom musíte k žádosti o vrácení řidičského oprávnění doložit též dopravně psychologické vyšetření.
 • psychotesty pro vybodované řidiče Vám rádi zajistíme v naší autoškole v Martiněvsi s akreditovaným akreditovaným dopravním psychologem v nejbližším možném termínu. Většinou víkendové termíny.

V den zkoušky zaplatíte správní poplatek 700 Kč, který v celé výši náleží městskému úřadu, který zkoušku provádí.

K vykonání zkoušky budete připuštěni v prvním volném termínu.

 

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

 

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti