Skupina A - motocykly

Skupina Am (od 15 let):

 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 • Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Skupina A1 (od 16 let):

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • Čtyřkolová vozidla s výkonem do 15 kw, hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a objemem motoru do 125 cm3
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM

Skupina A2 (od 18 let):

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 a AM

Skupina A (od 24 let):

Pokud jste držitelem ŘP sk. A2 alespoň dva roky, stačí vám věk 20 let.

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, bez omezení výkonu
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • Čtyřkolová vozidla s výkonem do 15 kw a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
 • Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A2, A1 a AM

Rozšíření doplňkovou zkouškou

Pokud jste držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1 alespoň 2 roky, tak můžete získat ŘO na skupinu A2 při složení doplňovací zkoušky (skládá se pouze zkoušky z jízdy, test se nepíše. Nejsou zákonem předepsány žádné jízdy, ale z vlastní zkušenosti víme, že minimálně jedna jízda je potřeba kvůli natrénování úloh na cvičišti a ve městě).

 

Skupina B - osobní automobily

Minimální věk je od 18 let. Přihlásit se však můžete dříve, avšak ke zkoušce může jít žadatel až po dovršení 18 let věku.

 • Jízd je celkem 28 hodin po 45 minutách
 • Zkouška se skládá z pravidel provozu (test) a praktické jízdy.

Co mohu řídit?

Motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče (Tzn.: 8 cestujících + 1 řidič), ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o s hmotností nepřevyšující 750 kg, pokud největší hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.

 • Vozidla s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1 a všech vozidel zařazených do B1 a AM.
 • Po dosažení věku 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

 

Skupina C - nákladní automobily

Podmínky pro získání řidičského oprávnění:

 • Minimální věk je 21 let + Výjimky
 • Je nutné být držitelem řidičského oprávnění na sk.: B
  (Pro skupinu C+E je nutné být držitelem skupiny C)
 • Jízd je celkem 28 hodin po 45 minutách
 • Zkouška se skládá z pravidel provozu (test), ovládání a údržba vozidla a praktické jízdy.

Co mohu řídit?

Skupina C:

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.
 • Vozidla zařazená do skupiny C1.

 Skupina C+E

 • Jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla.
 • Jízdní soupravy spadající do skupiny B+E nebo C1+E.
 • Ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D i jízdní soupravy spadající do skupiny D+E.

 

Skupina D - autobusy

Podmínky pro získání:

 • Minimální věk je 21 let + výjimky
 • Je nutné být držitelem řidičského oprávnění na sk.: B
 • Jízd je celkem 28 hodin po 45 minutách
 • Zkouška se skládá z pravidel provozu (test), ovládání a údržba vozidla a praktické jízdy.

Co mohu řídit?

Skupina D

 • Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Vozidla zařazená do skupiny D1.

Skupina D+E:

 • Místo skupiny D+E provádíme výcvik pro skupinu C+E, který Vás opravňuje též k řízení D+E.

 

Skupina T - traktory

 • Minimální věk 17 let
 • Jízd je celkem 28 hodin po 45 minutách
 • Zkouška se skládá z pravidel provozu (test), ovládání a údržba vozidla a praktické jízdy.

Co mohu řídit?

 • Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.

Jak se přihlásit?

Elektronické testy (e Testy)

Soubor všech otázek elektronických testů naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy. https://etesty2.mdcr.cz

Můžete si zde vyzkoušet celý test, nebo se učit jednotlivé otázky jednu po druhé, které jsou rozděleny do tématických okruhů. Druhá varianta je pro začátek učení výhodnější, protože máte jistotu, že si procvičíte všechny otázky.

 

Převod žadatele o řidičské oprávnění

Do výuky a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol - převod žadatele během výuky, ale i převod žadatele po neúspěšně složené zkoušce!

Žák přecházející z jiné autoškoly musí při zápisu předložit následující dokumenty:

 • potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku
 • původní Žádost o řidičské oprávnění
 • původní Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových