Registrační značky  
27.4.2004
Není dovoleno na SPZ vozidel a ani na vozidlo  nalepit tzv. modrou nálepku se znakem EU.

Ve státech EU obvykle nejde o nálepku, ale o přímou aplikaci potisku při výrobě tabulek registračních značek, kdy musí být splněny přesné parametry rozměrové, barevného provedení a reflexních vlastností. Toto není možné zajistit amatérským doplněním jakékoliv nálepky na tabulku registrační značky. Obecně je zakázáno na tyto tabulky cokoliv dolepovat kromě ze zákona povinných nálepek STK a SME. Od vstupu ČR do EU bude výroba nových tabulek výhradně s modrým pruhem a připravuje se možnost schváleného technického řešení, kdy občan bude moci stávající tabulku (krajského typu) vložit do schválené podložky, která v sobě již bude mít ve výrobě zakomponovaný modrý pruh na pevném podkladu. Nepůjde tedy o dolepování, ale o zajištění jednotného technického řešení.


Jak musí vypadat rozlišovací značka (CZ)?

Danou problematiku řeší ustanovení § 25 vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel - v platném znění (www.mdcr.cz - odkaz "Legislativa - přehled právních předpisů týkajících se působnosti MD - silniční doprava"):
§ 25
(1) Tabulka rozlišovací značky státu je tvořena elipsovitým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CZ". Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.
(2) Tabulka rozlišovací značky státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.
(3) Po obvodu tabulky rozlišovací značky státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.
(4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jistícími prvky. Na tabulce rozlišovací značky státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.
(5) Vzor rozlišovací značky České republiky je přílohou č. 15 vyhlášky.