Pracovní doba řidiče ve vnitrostátní nákladní dopravě nad 3500 kg.

zákon č.475/2001 Sb. upravuje pracovní dobu ve smyslu zákona 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

 

1. Co je celkový pracovní výkon řidiče nákladní a autobusové dopravy ve vnitrostátní dopravě:

- před výjezdové a odstavné kontroly vozidla, - doba řízení vozidla,

- nakládka a vykládka vozidla a jejich sledování,

- dohled nad nastupováním a vystupováním osob, nakládka a vykládka zavazadel cestujících,

- práce kterou se zajišťuje bezpečnost vozidla,nákladu a cestujících, - údržba,opravy a čištění vozidla,

- čekání a pohotovost (zde je nutno podotknout,že řidiči je v jakémkoliv okamžiku jet,popojet a atd.,

- administrativní vedení evidence o provozu vozidla a pracovní době řidiče.

- počítání času - týden: začíná v pondělí od 0.00 hod. a končí v neděle 24. 00 hod.