Nová právní úprava v oblasti silniční dopravy                !!!!  Celé znění  561/2OO6 v PDF

Výtah z nařízení EP a rady 561/2006

Od 1. května 2006 nabyla účinnosti některá ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a o změně nařízení Rady(EHS)č. 3821/98 a o zrušení nařízení Rady  (EHS) č. 3820/85. Toto nařízení se vztahuje na přepravu vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu přesahuje 3,5 tuny, nebo na vozidla přepravující osoby s obsaditelností více než devíti osob včetně řidiče.

 Smyslem této novely je ujednotit a usnadnit výklad, zajistit jednotné uplatňování podmínek tohoto nařízení, zjednodušit, ale zároveň zpřísnit základní pravidla, zejména týkající se dob řízení a bezpečnostních přestávek řidičů, zavedení digitálních tachografů a jejich používání, atd. Toto nařízení předně usiluje o zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

 Hlavní změny, které jsou účinné od 1.května 2006:

 
Ostatní ustanovení nařízení vstupují v platnost dne 11. dubna 2007.